Relatie tussen VoJ en ZEP

Vanaf 1 Januari 2009 werkt het interkerkelijk koor Voice of Joy samen met het kinderkoor ZEP "Zingen en Plezier''. Die samenwerking wordt op diverse manieren gestalte gegeven. Zo repeteren wij na elkaar op dezelfde locatie (Open Hof kerk in Katwijk a/d Rijn) en delen wij de apparatuur. Ook staan beide koren onder de inspirerende leiding van Caroline Guijt. Ook treden we soms met elkaar op. Zo ook bij het jubileumconcert van ZEP in juni 2014. Een verfrissende samenwerking waar wij blij mee zijn! Meer informatie over ZEP is te vinden op de ZEP-site: http://www.kinderkoorzep.nl/de-start/