Projecten

2018/2019 De verloren zoon

Het koor Voice of Joy heeft in 2018 en 2019 het project “De verloren zoon” een aantal keren uitgevoerd. Dit is een project in de stijl van de Passion.

Het verhaal uit de bijbel wordt op een toegankelijke manier bij de mensen gebracht met liederen uit de popmuziek, Taizé, Sela enz. Soms worden er teksten opgemaakt die het verhaal vertellen en verbindende teksten geschreven.  Met een combo en lichteffecten ontstaat een prachtige voorstelling die veel mensen geraakt heeft. Juist omdat er veel herkenbare emoties en elementen in het verhaal zitten.

2023  Ruth

Het verhaal
Heel in het kort, Ruth is een klein Bijbelboekje waarin vrouwen centraal staan. Ruth, een buitenlandse vrouw, die veel verloren heeft, kent samen met haar schoonmoeder een indrukwekkende levensreis met een ongekend slot. Er zijn ontzettend veel emoties in het verhaal te herkennen die een op een op onze levens gelegd kunnen worden.’

Toegankelijkheid van dit project
‘Ten eerste door de herkenbaarheid in emoties die van alle tijden zijn. We gebruiken daarvoor veel verschillende liederen. Popliederen waarvan soms de tekst is aangepast of zelfs nieuwe arrangementen zijn geschreven, koorliederen en liederen waarbij het publiek gevraagd wordt om mee te zingen. Dus er is zeker ook een groot stuk interactie waardoor je in het verhaal meegenomen wordt. Ook is er, naast onze vaste pianist Johan Kromhout, een compleet combo dat ons live zal begeleiden. En de verlichting zal voor nog meer beleving zorgen.’

Waar en wanneer
Het wordt uitgevoerd in de Vredeskerk in Katwijk aan Zee, een sfeervolle kerk die ruimte kan bieden aan ruim 350 bezoekers per keer. Op donderdag 13 april en vrijdag 14 april zijn de voorstellingen. De toegangsbewijzen zijn inmiddels uitverkocht.

Het project Ruth gaat op herhaling: donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2024!