Home

Voice of Joy is een gemengd koor dat bestaat uit 58 koorleden. Het koor staat sinds augustus 2016 onder de enthousiaste leiding van Caroline Guijt en wordt op de piano begeleid door Johan Kromhout. Door te kiezen voor alleen een pianobegeleiding met incidenteel toegevoegde begeleiding, ligt de focus echt op de zang. Kwaliteit en gezelligheid gaan wat ons betreft hand in hand om zo een optimaal resultaat neer te kunnen zetten. Ons repertoire is divers en zo breed mogelijk. Vlotte gospels, rustige ballads, opwekkingsnummers, Taizé liederen en zelfs een uitstapje naar musical of poprepertoire behoren tot de mogelijkheden.